Budownictwo drewniane – inwestycja w przyszłość

Potencjał rozwoju budownictwa drewnianego w Polsce i jego promocja będą tematem debaty, na którą w dniu 30 stycznia 2018 roku podczas targów BUDMA w Poznaniu zaprasza Stowarzyszenie Centrum Drewna w Czarnej Wodzie. Eksperci wskażą najnowsze rozwiązania technologiczne, ale także finansowe dla inwestorów zainwestowanych budownictwem drewnianym.

„Budownictwo drewniane – inwestycja w przyszłość. Ekonomia – Ekologia – Technologia” to temat debaty, którą 30 stycznia organizuje Stowarzyszenie Centrum Drewna w Czarnej Wodzie wspólnie z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi. Debata odbędzie się podczas targów BUDMA – najważniejszej krajowej imprezy wystawienniczej branży budowlanej. Jej celem jest zwrócenie uwagi na ogromny potencjał rozwoju budownictwa drewnianego w Polsce związany z zasobami naturalnymi, potencjałem technologicznym oraz oczekiwaniami społecznymi w zakresie komfortu życia i ekologii.

Do udziału w debacie zaproszeni zostali praktycy, którzy na co dzień spotykają się z inwestorami, architektami, inspektorami nadzoru budowlanego i przygotowali konkretne odpowiedzi na pytanie: jak wykorzystać szansę związaną z możliwością szerszego zastosowania nowoczesnych materiałów inżynieryjnych z drewna w polskim budownictwie nie ulegając ograniczeniom – informuje Wojciech Pilacki, prezes zarządu Stowarzyszenia Centrum Drewna w Czarnej Wodzie.

Podczas debaty, która rozpocznie się o godz. 14.00 w hali nr 3, poruszone zostaną aspekty: zasobów i potencjału produkcyjnego, kadr, w tym szkolnictwa zawodowego, finansowania inwestycji budowlanych, norm technicznych, jakości usług i dostępu do wiedzy budowlanej.

Do udziału w debacie zaproszeni zostali: Andrzej Schleser, dyrektor ds. projektów rozwojowych w Lasach Państwowych; Marcin Paczyński, technolog drewna i ekspert ds. budownictwa szkieletowego, Michał Szreder, prezes firmy Szreder A.C. i Tomasz Balcerowski, prezes firmy EKOINBUD wykonujących budynki w konstrukcji drewnianej w systemie pełnej prefabrykacji oraz architekt Wojciech Pilacki, właściciel Pracowni Projektowej Pilacki i serwisu WoodPoint. W debacie udział wezmą również przedstawiciele Banku Ochrony Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Debatę poprowadzi redaktor Małgorzata Wnorowska z Forestor Communication.

Wydarzenie ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny. Ze względu na wielkość sali, pierwszeństwo będą miały osoby, które zgłoszą swój udział mailowo:

biuro@cdcw.pl

 

*********

Debata: „Budownictwo drewniane – inwestycja w przyszłość. Ekonomia – Ekologia – Technologia”

Gdzie?: Poznań, Międzynarodowe Targi Poznańskie, hala nr 3

Kiedy?: 30 stycznia 2018 roku, godz. 14-15.30

Panel o budownictwie na Pol-eco

Podczas targów Poleko w Poznaniu odbyły się panele eksperckie z udziałem Ministerstwa Środowiska oraz zaproszonych gości. Tematem jednego z paneli w dniu 17.10 były zagadnienia związane z budownictwem drewnianym, w którym uczestniczył Marcin Paczyński, ekspert Stowarzyszenia Centrum Drewna w Czarnej Wodzie.

Konstrukcje drewniane akumulują węgiel, korzystnie wpływając na środowisko i ochronę klimatu. Dodatkowo, drewno niesie najniższy ślad węglowy w porównaniu z innymi materiałami budowlanymi – do produkcji drewna nie są wymagane wysokoenergetyczne paliwa kopalne, jak w przypadku cegły, stali czy tworzyw sztucznych.

Dyskusja dotyczyła faktów i mitów na temat budownictwa drewnianego i bazowała na wynikach badań ankietowych przygotowanych przez Ministerstwo Środowiska.

– Z badań wynika, że aż 80% Polaków myśli, że domy z drewna są łatwo palne, tymczasem należy podkreślić, że nie ważne z jakiego materiału zbudowany jest dom, to wymagania stawiane przegrodom zgodnie z normami są takie same zarówno dla betonu, stali czy drewna – mówi Marcin Paczyński, ekspert Stowarzyszenia Centrum Drewna w Czarnej Wodzie. – W przypadku, gdy producent domu deklaruje, że ściana jest  zgodna z REI60, to czy będzie ona z drewna, stali czy betonu na pewno przez 60 min będzie stawiać opór ogniowi.

Ekspert podkreślał, że walce z obawami Polaków o palność drewna ważne jest promowanie wiarygodnych firm budowlanych, które wznoszą domy zgodnie ze sztuką budowlaną i wykorzystują materiały, także drzewne, spełniające wymogi rynku, w tym posiadające odpowiednie certyfikaty.

– Kolejnym z gwarantów jakości domów drewnianych jest prefabrykacja, czyli tworzenie całych elementów domów pod dachem fabryki – mówił Marcin Paczyński. – Prefabrykacja zapewnia nie tylko większą dokładność wykonania elementów konstrukcyjnych, ale też znacznie szybszy montaż na placu budowy i krótszy czas w jakim elementy narażone są na działanie czynników atmosferycznych.

Odwołując się do postępu, jaki dostrzegamy w budownictwie drewnianym na świecie ekspert zaznaczył, że domy drewniane to już nie tylko domy z bala, ale przede wszystkim z nowatorskim materiałów inżynieryjnych, które są produkowane w Polsce.

–  Innowacyjność tych tworzy wyraża się choćby w tym, że już z 20-letniej sosny możemy dziś stworzyć konstrukcyjne belki z fornirów klejonych LVL o długości 18 metrów, a przecież takie drzewa nadawały się dotąd tylko do produkcji papieru. W tartaku, żeby stworzyć 18 metrową belkę trzeba by było wyciąć 100-letnie drzewo, a i tak wytrzymałość takiej belki byłaby znacznie niższa niż belki z LVL – dodaje Marcin Paczyński.

Eksperci uczestniczący w panelu dyskusyjnym wykazali, że  projekty domów z drewna cieszą się coraz większą popularnością wśród osób, które decydują się na budowę, a współczesne technologie zapewniają wysoki komfort użytkowy, energooszczędność, trwałość oraz nowoczesny wygląd.

Promocja budownictwa drewnianego wpisuje się w realizację polityki klimatycznej prowadzonej przez resort środowiska. Jednocześnie sprzyja rozwojowi obszarów wiejskich, tworząc nowe miejsca pracy.

Moderatorami panelu byli Daniel Kamiński i Joanna Zdanowska z Ministerstwa Środowiska.

 

Stowarzyszenie wspiera szkolnictwo zawodowe

Stowarzyszenie Centrum Drewna w Czarnej Wodzie przyłączyło się do projektu „Gdańsk Miastem Zawodowców – podniesienie jakości edukacji zawodowej”. Wspólnie z Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku będzie koordynatorem wizyt młodzieży ze szkół objętych wsparciem w wybranych zakładach produkcyjnych, m.in. STEICO w Czarnej Wodzie.  

Gdańsk Miastem Zawodowców – podniesienie jakości edukacji zawodowej” to projekt, którego celem jest zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów szkół. Czteroletni projekt koordynowany jest przez Gdański Urząd Pracy, a uczestniczy w nim Centrum Rozwoju Talentów – pierwszy w Polsce ośrodek świadczący usługi z zakresu diagnostyki talentów. Projekt ma podnieść jakość kształcenia zawodowego oraz zwiększyć atrakcyjność i dostępność poradnictwa zawodowego w Gdańsku. W ramach projektu wsparciem objętych zostało 2750 uczniów z kilkunastu szkół, 159 nauczycieli i 8 instruktorów praktycznej nauki zawodu.

26 lipca w Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku odbyło się spotkanie przedstawicieli Centrum Rozwoju Talentów, Stowarzyszenia Centrum Drewna w Czarnej Wodzie oraz firmy STEICO, podczas którego ustalono, że w ramach projektu uczniowie – wraz z przedstawicielami Centrum Rozwoju Talentów – odwiedzą firmy: JAWOR, MET-LAK, TAMOL, STEICO Sp. z o.o. – zakład w Czarnej Wodzie, AKOMEX Sp. z o.o., ELMOT Sp. z o.o. i Cech Rzemiosł Różnych w Starogardzie Gdańskim. Wycieczki młodzieży do tych przedsiębiorstw rozpoczną się we wrześniu br.

Centrum Rozwoju Talentów to jednostka Gdańskiego Urzędu Pracy. Stanowiące punkt doradczo-coachingowy Centrum prowadzi zajęcia warsztatowe dla młodzieży w zakresie poznania zawodów i zapotrzebowania na zawód, poznawania swoich mocnych i słabych stron, sporządzania dokumentów aplikacyjnych, podejmowania decyzji, znalezienia własnej drogi zawodowej, komunikacji i asertywności. W ramach doradztwa indywidualnego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych proponowany jest cykl spotkań z uczniem i rodzicem, na który składa się pogłębiony wywiad dotyczący osoby badanej, wykonanie testów badających zainteresowania i umiejętności danego ucznia oraz omówienie uzyskanych wyników oraz przekazanie wskazówek do rozwoju i dalszego działania.

Relacja – walne zgromadzenie członków

W dniu 30.06.2017 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Centrum Drewna w Czarnej Wodzie. Prócz członków zwyczajnych liczny udział wzięli partnerzy oraz goście, którzy merytorycznie wsparli dyskusję na temat aktualnej sytuacji w branży raz dalszych działań stowarzyszenia na rzecz jej rozwoju.

W części formalnej członkowie zatwierdzili sprawozdanie finansowe za rok 2016 oraz udzielili absolutorium zarządowi. Zarząd odebrał gratulacje za aktywną działalność szczególnie w zakresie:

  • współpracy z LP przy projekcie Polskie Domy Drewniane
  • promocji szkolnictwa zawodowego
  • nawiązywania współpracy z innymi organizacjami samorządowymi oraz NGO
  • powołania grupy ekspertów ds. budownictwa drewnianego, która uczestniczy m.in.
    w konsultacjach dotyczących norm
  • przygotowania projektów aplikacyjnych o środki na rzecz realizacji projektów promujących drewno i wspierających członków w zakresie podnoszenia ich konkurencyjności a także umożliwiających współpracę badawczo-rozwojową.

Ciekawy projekt „Polskie Domy Drewniane – żyj w zgodzie z naturą” przybliżył uczestnikom spotkania – gość specjalny – Andrzej Schleser, koordynator wdrażania projektów rozwojowych Dyrekcji Generalnej LP.  Projekt obejmuje nie tylko budowę ponad 100 obiektów w technologii drewnianej służących jako kancelarie leśników czy siedziby nadleśnictw, ale także o potrzebie kształcenia zawodowego cieśli w ramach pilotażowych klas w technikach leśnych czy planach budowy Centrum Promocji Drewna LP, łączącego działania szkoleniowe z promocją drewna.

 

Projekt ten od początku w pełni wspierany jest merytorycznie przez Stowarzyszenie Centrum Drewna w Czarnej Wodzie, które uczestniczy w konsultacjach w zakresie opracowania standardu domu energooszczędnego i pasywnego. Standard ten może być bardzo pomocny szczególnie podmiotom, które chcą organizować przetargi na budowę obiektów drewnianych.

Forum Poszukiwania Partnerów w Olsztynie

Stowarzyszenie Centrum Drewna w Czarnej Wodzie wzięło udział w Forum Poszukiwania Partnerów, które odbyło się 13 czerwca w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie. Forum, zorganizowane przez Instytucję Zarządzającą i Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, miało na celu zaprezentowanie głównych założeń Programu, zasad obowiązujących przy aplikowaniu podczas pierwszego naboru oraz stworzenie możliwości nawiązania kontaktów przez instytucje zainteresowane współpracą.

Program adresowany jest do polskich i rosyjskich instytucji o charakterze publicznym, takich jak stowarzyszenia, instytucje szkolnictwa wyższego, a także jednostki samorządu terytorialnego, pragnące realizować projekt we współpracy transgranicznej, mieszczący się w zakresie tematycznym priorytetów Programu (dziedzictwo kulturowe, ochrona środowiska, dostępność oraz bezpieczeństwo granicy).

Stowarzyszenie było reprezentowane przez prezes Iwonę Grajewską, która nawiązała kontakt z organizacjami z Kaliningradu i rozpoczęła rozmowy nt. wspólnych projektów w zakresie „Ochrona Środowiska”.

Pierwsza w Polsce kancelaria w systemie STEICO

Kancelaria leśniczego w leśnictwie Jaktorówko, Nadleśnictwie Podanin (Wielkopolska) to pierwszy obiekt wykonany w Technologii STEICO oddany do użytku w ramach projektu rozwojowego Lasów Państwowych. Celem projektu o nazwie „Polskie Domy Drewniane – mieszkaj w zgodzie z naturą” jest promocja drewna w budownictwie jako sposobu walki ze zmianami klimatycznymi. W ramach akcji ma być zrealizowanych ponad sto obiektów, które będą funkcjonalne, ale też ekonomiczne pod względem kosztów budowy i eksploatacji.

 

Kancelaria leśniczego to w zamyśle obiekt biurowy przeznaczony do przyjmowania interesantów w sprawach związanych z realizacją zadań, np. prowadzonej gospodarki leśnej. Zgodnie z zarządzeniem dyrektora generalnego LP, kancelaria powinna być niewielkim budynkiem jednokondygnacyjnym bez podpiwniczenia i taki też cel postawiono architektom i wykonawcom składającym oferty realizacji budynków w ramach programu prowadzonego w tym roku na terenie całego kraju. W wielu miejscach wciąż jeszcze odbywają się przetargi i składane są oferty wykonawców. Łączy je wspólna cecha – wszystkie budynki muszą być wykonane w technologii drewnianej. Taki też jest obiekt w Jaktorówku (Nadleśnictwo Podanin) – pierwsza oddana do użytku Kancelaria Leśniczego w RDLP Piła. Zaprojektowany przez architekta Janusza Kicińśkiego z pracowni Archi-Graf budynek wykonano w technologii STEICO.

– Budynek posadowiony na płycie fundamentowej wykonano w konstrukcji z belek dwuteowych, produkowanych w fabryce w Czarnkowie – mówi Marcin Paczyński z firmy STEICO. – W założeniu miał być to budynek niedrogi w budowie, ale jednocześnie udało nam się osiągnąć bardzo dobre parametry izolacji cieplnej, która zapewni niskie koszty ogrzewania budynku.

Do izolacji wykorzystano najnowocześniejszą i bardzo efektywną metodę wdmuchiwania w ściany budynku włókien drzewnych STEICOzell, natomiast dzięki membranie paraizolacyjnej STEICO Multi Membra 5 zapewniono konstrukcjom ścian i dachu otwartość dyfuzyjną. Na zewnątrz budynku zastosowano płyty STEICO protect dry o wysokim wskaźniku paraprzepuszczalności. Taka konstrukcja gwarantuje z jednej strony szczelność budynku, z drugiej natomiast komfort termiczny zarówno w upalne lata jak i mroźne zimy, a niemal 100% zawartość naturalnego drewna w wykorzystanych materiałach budowlanych zapewnia zdrowe i pozbawione związków alergicznych powietrze.

Nowa kancelaria leśniczego w Jaktorówku spełnia wymogi nowoczesnych budynków biurowych – posiada ergonomiczne pomieszczenia wyposażone w meble biurowe, ale także łazienkę – wszystko dostosowane również do potrzeb osób niepełnosprawnych.

– Dzisiaj oddajemy do użytku służbowego funkcjonalny, estetyczny budynek, który powstał przy zastosowaniu nowoczesnych technologii opartych na drewnie – mówił Ryszard Standio, dyrektor RDLP w Pile podczas uroczystego otwarcia kancelarii leśniczego, która miała miejsce 6 czerwca 2017 roku. – Jest to pierwszy tego typu obiekt na terenie regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, a także jeden z pierwszych w Polsce. Cieszę się, że w kancelarii zbudowanej z surowca odnawialnego urzędować będzie leśniczy, gospodarz lasu, odpowiedzialny za jego stan i racjonalne wykorzystanie.

Przedsięwzięcie „Polskie Domy Drewniane – żyj w zgodzie z naturą” realizowane przez LP, oprócz tego że promuje drewno i wskazuje sposoby na obniżenie kosztów poprzez zastosowanie rozwiązań energooszczędnych, wpisuje się też w nadrzędny cel zmierzający do przeciwdziałania zmianom klimatycznym przez ograniczenie emisji CO2 i poprawę efektywności energetycznej.

W Polsce wznoszone są kolejne kancelarie leśniczego – wiele z nich w technologii STEICO, ale również innych: drewna litego, szkieletowej, CLT i technologiach mieszanych. Zgodnie z rozporządzeniem nr 9 dyrektora generalnego LP z dnia 15 marca 2017 roku wszystkie inwestycje realizowane od 2019 roku będą budowane w technologiach energooszczędnych.

Termomodernizacja budynków za 121 mln zł

Aż 121 mln zł przeznaczono na termomodernizację budynków i przedsięwzięcia mające poprawić jakość życia mieszkańców pomorskiego obszaru metropolitalnego.

To ważne i potrzebne inwestycje. Mieszkańcy dzięki nim będą mieszkać w bardziej komfortowych warunkach, będzie cieplej i taniej – powiedział marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, który 5 czerwca podpisał 11 umów na dofinansowanie projektów termomodernizacji budynków.

Projekty zawarte w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych podpisali samorządowcy z Gdyni, Gdańska, Rumi, Władysławowa, Pruszcza Gdańskiego, Tczewa, Wejherowa, Kartuz, Szemudu, Jastarni i Przywidza.

Prace termomodernizacyjne obejmą 74 budynki mieszkalne i użyteczności publicznej. Zaplanowano wymianę  stolarki okiennej, ocieplenia ścian wraz z izolacją piwnic i strychów. W ramach podpisanych porozumień w szkołach w powiecie tczewskim zamontowane zostaną ekologiczne źródła ciepła oraz energooszczędne oświetlenie. W gminie Szemud zainstalowany będzie system wentylacji odzyskujący ciepło w budynkach, co pozwoli zmniejszyć koszty ogrzewania oraz emisji dwutlenku węgla i pyłów o blisko 7 tys. ton w roku. Z kolei Gdynia otrzyma prawie 20 mln zł dofinansowania na modernizację budynków szkół.

Łączna wartość 11 podpisanych umów wynosi 121 mln zł, z czego prawie 58 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie aplikuje o środki na badania branżowe

Dofinansowanie badań przeprowadzanych na potrzeby konkretnych branż przemysłowych to główny cel międzynarodowej inicjatywy CORNET. Do tegorocznej, 24 edycji programu swój udział zgłosiło Stowarzyszenie Centrum Drewna Czarna Woda.  

Ideą międzynarodowej inicjatywy CORNET (ang. Collective Research NETworking) jest promowanie ścisłej współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami narodowymi/regionalnymi i stworzenie możliwości finansowania ze źródeł publicznych badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych. Badania te muszą być przeprowadzone na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności z sektora małych i średnich ( MŚP). Badania są inicjowane przez zrzeszenia firm i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego. Zakres badań branżowych związany jest z przygotowaniem i rozwojem norm technicznych i standardów. Badania branżowe mogą także obejmować prace zmierzające do otrzymania udoskonalonych materiałów lub procesów o szerokim zastosowaniu w przemyśle.

Program adresowany jest do zrzeszeń branżowych grupujących małe i średnie przedsiębiorstwa, takich jak izby gospodarcze, klastry itp.

Maksymalny poziom dofinansowania udzielonego zrzeszeniu na realizację projektu w ramach Inicjatywy CORNET wynosi do 85% w przypadku kosztów realizacji projektu ponoszonych przez zrzeszenie lub nawet 100% w przypadku realizacji projektu przez jednostkę naukową.

Dodatkowe informacje dotyczące inicjatywy CORNET można znaleźć na stronie międzynarodowej projektu: http://www.cornet-era.net/.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Centrum Drewna podjęło wyzwanie zaprojektowania domu modelowego Mieszkanie Plus

„Mieszkanie Plus ma tworzyć rozwiązania dla przyszłości, a nie tylko kopiować przeszłość. Ma tworzyć doskonałe warunki do rozwoju relacji międzyludzkich, zapewniając im dobrze zaprojektowane mieszkania i przestrzeń, w której mogą razem wypoczywać, bawić się i spotykać”. Wyzwania zaprojektowania takiej przestrzeni podjęło się również Stowarzyszenie Centrum Drewna w Czarnej Wodzie, zgłaszając swój udział w konkursie na opracowanie projektu domu modelowego dla programu Mieszkanie Plus.

Zorganizowany przez BGK Nieruchomości konkurs na opracowanie projektu domu modelowego dla programu Mieszkanie Plus ma na celu stworzenie wysokiej jakości budynków mieszkalnych, przyjaznych rodzinom i lokalnym społecznościom, spełniających rygorystyczne standardy techniczne i urbanistyczne. Ważny jest także niski koszt budowy takiego domu, który pozwoli oferować czynsz dostępny dla osób słabiej uposażonych. Organizatorzy konkursu oczekują propozycji domów, które zostaną wybudowane w nowoczesnych technologiach budowlanych. Mają to być domy, w których ludzie będą się dobrze czuć – nie tylko dzisiaj ale też za 50 czy 100 lat.

 

****

Mieszkanie Plus to rządowy program zakładający budowę dostępnych cenowo mieszkań na wynajem, z opcją nabycia własności. Program zakłada budowę mieszkań o umiarkowanych czynszach, dostępnych także dla słabiej uposażonych rodzin. Mieszkania mają spełniać wszystkie współczesne standardy urbanistyczne, architektoniczne i techniczne, w tym wysokie normy energetyczne.

 

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie organizatora: https://bgkn.pl/

Holzbau Forum Polska już za nami

_MG_5871

Stowarzyszenie Centrum Drewna w Czarnej Wodzie od początku kibicowało inicjatywie organizacji w Polsce znanej na świecie formuły spotkań branży konstrukcji drewnianych. I edycja Holzbau Forum Polska, która odbyła się w Warszawie w dniach 28.02-1.03.2017 swym pozytywnym wydźwiękiem przeszła oczekiwania zarówno organizatorów, 25 wystawców jak i 230 uczestników, wśród których byli również członkowie naszego Stowarzyszenia, w tym prezes Iwona Grajewska.

_MG_5840 _MG_5841  _MG_7230  _MG_7100

Doskonałą atmosferę rozmów biznesowych, nawiązywania kontaktów i wymiany doświadczeń stworzyło nie tylko miejsce – elegancki Warsaw Plaza Hotel, ale przede wszystkim doskonali prelegenci, którzy pokazali, że nowoczesne drewno jest surowcem przyszłości. Dominować będą inżynieryjne materiały drzewne o udoskonalonych właściwościach, które już dziś pozwalają architektom (takim jak prof. Kaufman) czy konstruktorom (jak prof. Blumer) tworzyć zachwycające kreacje architektoniczne.

_MG_6960 _MG_7069

Ich prezentacja otwierająca sesję Holzbau Forum, w której swoim doświadczeniem dzieliło się łącznie 17 prelegentów, wzbudziła ogromne zainteresowanie także przedstawicieli świata polityki obecnych na sali. Minister Kazimierz Smoliński, odpowiedzialny za rozwój programu Mieszkanie+ był pod wrażeniem piękna i parametrów uzyskanych w wielopiętrowych, wielomieszkaniowych budowlach zrealizowanych w Szwajcarii czy Kanadzie. Czy Polska również jest gotowa na drogę, którą te kraje przeszły w kierunku szacunku dla drewna? Minister uważa, że prawo wymaga zmian i to jest rola, której chce się podjąć, ale zmian wymaga też edukacja np. strażaków, inżynierów, których trzeba przekonać do tego, że współczesne drewno ma świetne parametry jako budulec bezpieczny.

ZOBACZ GALERIĘ NA STRONIE HOLZBAU FORUM POLSKA

[ZOBACZ FILM w LASY TV]

ZOBACZ FILM – RELACJĘ FORESTOR

Warsztaty Horyzont 2020

Serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w „Warsztatach Instrumentu INNOSUP-01-2016-2017 dla klastrów – Program HORYZONT 2020 w synergii z programami operacyjnymi”, które Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej przeprowadzi  w dniu 16 marca br. w Warszawie.  Więcej informacji znajdą Państwo na stronie KPK: http://www.kpk.gov.pl/?event=warsztaty-instrumentu-innosup-01-2016-2017-dla-klastrow-program-horyzont-2020-w-synergii-z-programami-operacyjnymi